Pakalpojumi

Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem

SIA "Dabas Koks" uzņēmums izkopj no krūmiem un kokiem aizaugušas lauksaimniecības platības, tīrumus, meliorācijas grāvjus, mežmalas kā arī dažādas citas teritorijas.

Zāģēšanas darbus veic profesionāla un kvalificēta zāģeru brigāde veicot zāģēšanas procesu sistemātiski un organizēti.

Zemes attīrīšanu no krūmiem un kokiem SIA “Dabas Koks” veic BEZ MAKSAS ar nosacījumu, ka nozāģētā koksne paliek kā samaksa par veikto pakalpojumu. Īpašnieka guvums ir attīrīta platība, savukārt pakalpojuma sniedzēja guvums ir iegūtā koksne no kuras tālākā procesā tiek iegūta kurināmā šķeldas biomasa.
Katra klienta piedāvājums pirms līguma slēgšanas tiek izskatīts individuāli. Daudzos gadījumos par rupju koksnes materiālu veicam īpašniekam samaksu.

Zāģēšanas darbi tiek veikti atbilstoši saimnieka vēlmēm! Pirms zāģēšanas procesa uzsākšanas, tiek noslēgts savstarpējs līgums, kurā tiek atrunātas pakalpojuma ņēmēja vēlmes, samaksas nosacījumi un dažādas citas nianses.

Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem