Sazinies ar mums!

Kontaktinformācija

 “Kokdarbnīca”, Augšlīgatne,
Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

 +371 28677780, +371 26334455

 

 info@dabaskoks.lv

Rekvizīti

  • SIA "Dabas Koks”
  • Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV44103136785
  • Juridiskā adrese: “Kokdarbnīca”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
  • Tālrunis: +371 28677780, +371 26334455
  • E-pasts: info@dabaskoks.lv
  • Banka: A/S SEB banka
  • Kods: UNLALV2X
  • Konts: LV36UNLA0055001551354

Atrodi mūs kartē

Skatīt Google maps

Uzdod savu jautājumu!

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Dabas Koks".
Personas datu apstrādes mērķis ir klientu reģistra uzturēšana, normatīvo aktu izpilde lietvedības un finanšu jautājumu jomā.
Jūsu personas datus saņems SIA "Dabas Koks" darbinieki, tiešo darba pienākumu veikšanai. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto termiņu.
Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.